Vad betyder Alka?

fågel av en familj inom ordningen vadarfåglar (hit hör tordmule, grisslor, alkekung och lunnefågel) || -n; alkor

Synonym till Alka?

alkfågel, tordmule, sillgrissla, vadarfågel


Läs mer om "Alka" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Indolog, Konsistoriell, Skins, Karbas, Lolla, Proscenium, Haiku