Vad betyder Accent?

Accent kan avse: brytning (språk), på ett främmande språk. ett kontrasterande eller förstärkande inslag som är avsett att öka effekten inom exempelvis bildkonst eller mode. ett skrivtecken, se accent (typologi). en fonetisk term som avser hur ord betonas, se ordaccent. en fonetisk term som avser grundtonskontur, se tonaccent. IOGT-NTO:s tidning, se Accent (publikation). en personbil tillve.. Läs vidar på Wikipedia

betoning, tonvikt, tryck; betoningsförlopp till exempel över ett ord (akut accent som i 'anden' av 'and', grav accent som i 'anden' av 'ande'); accenttecken brytning: tala med amerikansk accent || -en; -er

Synonym till Accent?


1. betoning, tonvikt, betoningssätt, tryck, emfas; accenttecken
2. brytning, tonfall, främmande sätt att tala; iögonenfallande drag, färgklick, krydda


Läs mer om "Accent" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Tabelras, Kroppsyta, Undersida, Konjugera, Definierbar, Dekorerande, Elektrokardiogram