Vad betyder A-lag?

(sport.) (en klubbs, ett lands) bästa lagA-laget (ironiskt) de socialt utslagna (som grupp)

Synonym till A-lag?

bästa tävlande lag; (grupp av) socialt välanpassade; (vard., iron.) (grupp av) socialt utslagna


Läs mer om "A-lag" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Memo, Bekymmersam, Skrivning, Namnunderskrift, Upptagning, Populas, Oklandrad