Vad betyder A-aktie?

aktie med högre röstvärde vid bolagsstämma än B-aktie

Synonym till A-aktie?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ratad, Nystavning, Onekligen, Kolerisk, Arenasarg, Agogik, Kangas