Vad betyder övre?

som befinner sig högst upp; nordlig(ast): Övre Norrland; övre luftvägsinfektion (medicinsk term) snuva och 'halsont'

Synonym till övre?

belägen överst, högst upp; högre, bortre, bortersta; nordligast


Slumpvalda ord:

Uppskrivning, Agerande, Dyrbart, Sekel, Naturell, Sapp, Lekbroder