Vad betyder ändamålsenlig?

lämplig för sitt ändamål, praktisk || -t; -are

Synonym till ändamålsenlig?

funktionell, praktisk, lämplig för sitt ändamål, lämplig, rationell, användbar, tjänlig


Slumpvalda ord:

Apelfrukt, Excentrisk, Kastrera, Karljohansstil, Mittpunkt, Stickprov, Genbo